• Urban Vision

  Media Park 2030

 • De samenhang in de media-industrie in de regio Amsterdam, Hilversum, Utrecht is onder de loep genomen. Er worden investeringen in de infrastructuur voorgesteld en er wordt een hotspot gepresenteerd. Overheden, kennisinstellingen, mobiliteit, er is werk aan de winkel!

 • Bijgaand drie onderzoeken die stuk voor stuk betrekking hebben op de toekomst van Hilversum Mediastad en het Media Park. Daarnaast wordt ook de rol van de hele regio – Amsterdam, Hilversum, Utrecht - onder de loep genomen. Doel van de onderzoeken is om Hilversum Mediastad te transformeren tot een Media Center of Excellence met zowel een stevige nationale als een internationale positie. Dat vergt een heldere visie en samenwerking door alle stakeholders uit de publieke en private sector - met verschillende belangen - die zich unaniem achter de toekomstplannen scharen. Inmiddels hebben we al flinke stappen gezet.

 • broken image
 • We weten wat nu al goed is en wat beter kan. We stellen investeringen voor in de infrastructuur en hebben een hotspot voor ogen, een levendige gemeenschap met creatieve ondernemers, studenten en onderzoekers, producenten, interactie met het publiek en veel interactieve technologie. We moeten clustermanagement faciliteren, maar ook innovatie, markt- en talentontwikkeling met onderwijs dat geïntegreerd is met bedrijven op het Media Park. Verder maak ik me als wethouder sterk voor de lobby naar de landelijke en provinciale overheden, naar gezaghebbende universiteiten met een media-opleiding en naar de aanbieders van het openbaar vervoer in onze regio. Kortom: Hilversum is van oudsher een verhalenfabriek met tal van bedrijven die content produceren en verspreiden. Zonder verhalen geen media. Op het Media Park is veel kennis, worden geweldige formats bedacht die ook internationaal succes hebben. Kansen te over om met een nieuwe visie op het medialandschap vol vertrouwen de toekomst tegemoet te gaan. Er is werk aan de winkel! Als u de rapporten gelezen heeft, begrijpt u helemaal waarom.

 • broken image

  UNStudio rapport

  het gehele rapport

  broken image

  PWC rapport

  broken image

  NEO rapport

  broken image

  UNStudio EN summary

  the english summary of the UNStudio doc

  broken image

  UNStudio NL samenvatting

  de Nederlandse samenvatting van UNStudio