• Over deze brief

  Bedrijven en organisaties actief in de digitale creatieve industrie doen een oproep aan het nieuw te vormen kabinet om de digitale transitie van onze maatschappij en bedrijfsleven te versnellen en de positie van Nederland als internationale voorloper verder uit te bouwen. In een open brief aan de informateur worden 17 stimuleringsmaatregelen genoemd op het gebied van economie, innovatie, talent en passende wet- en regelgeving.

   

  Onze maatschappij is in verandering. Digitalisering versnelt dit proces op alle fronten. Dit heeft grote economische én maatschappelijk impact. Het leidt tot uitdagingen voor bestaande bedrijven én tot kansen. Als bedrijven en organisaties in de digitale creatieve industrie zit digitalisering in ons DNA en omarmen we deze digitale transitie als onze professie. In Nederland lopen we daarin voorop en gaan de ontwikkelingen harder dan in ons omringende landen. De apparaten voor digitale diensten komen uit China, Zuid-Korea en Japan. De internationale platformen komen uit Silicon Valley. Het testen en ontwikkelen van digitale concepten en diensten voor hun wereldwijde uitrol gebeurt hier, in Nederland. Dankzij onze digitale infrastructuur, onze open cultuur en snelle adoptie van nieuwe oplossingen zijn we uitgegroeid tot het ideale testland.

   

  Als bedrijven en organisaties in de Digitale Creatieve Industrie roepen wij het nieuw te vormen kabinet daarom op ons te helpen versnellen om onze positie internationaal uit te bouwen en nationaal bredere impact te genereren. Dat de wereld ons ziet als digitale broedplaats is geen vanzelfsprekendheid. Daarvoor is investeren nodig in de internationale strijd om talent, investeren in schaalvergroting en volume, investeren in het aanjagen van innovatie én investeren in nationale en internationale wet- en regelgeving die zorgt voor concurrentie op gelijke voet met wereldwijde online spelers. Die investeringen betalen zich direct terug in economische én in maatschappelijke zin. We zorgen voor banen en groei in onze sector en we versnellen de digitale transitie in andere sectoren en onze samenleving. Zeker als we de investeringen verbinden aan een goede, onafhankelijke nieuwsvoorziening in Nederland, het “mediawijs” maken van huidige en toekomstige generaties en onze culturele eigenheid en identiteit versterken gericht op de pluriformiteit die ons land internationaal sterk maakt.

   

  De brief is ondertekend door 30 initiatiefnemers namens bedrijven en organisaties uit de digitale creatieve industrie. De initiatiefnemers stellen graag via deze site ook andere bedrijven en organisaties in staat om steun voor dit initiatief kenbaar te maken.

   

  De volledige brief vindt u hier. Uw steun kunt u kenbaar maken via dit formulier.

 • Wim Jaeger, wethouder Gemeente Hilversum, over de Digitale creatieve industrie

  Algemeen directeur Lennart van der Meulen van de publieke omroep VPRO geeft zijn visie op stimuleringsmaatregel 3

  Wimar Jaeger (Gemeente Hilversum) over Digital Creativity First bij opening Media Jaarcongres