• Samenwerking is de sleutel

  Naar een sterke

  media-industrie

 • Digital Creativity First!

  Nederland heeft een sterke media-industrie. De kansen om de sector zowel nationaal als internationaal verder te ontwikkelen zijn groot. De noodzaak van een sterke media industrie is evident niet alleen vanuit economisch oogpunt, maar ook vanuit maatschappelijk belang. Dit om antwoord te kunnen geven op invloed van platformen zoals Netflix, Facebook, Youtube op de Nederlandse cultuur, samenleving, en de cross-overs met andere (ook maatschappelijk relevante) sectoren. Het medialandschap is de laatste jaren sterk in beweging. Kernbegrippen zijn digitalisering, dataficering, platformen en internationalisering. Nieuwe digitale internationale aanbieders hebben steeds meer invloed op de Nederlandse markt. Hoe dient de Nederlandse industrie hier adequaat op in te spelen? Samenwerking is de sleutel. Binnen de industrie én met kennisinstellingen en overheden.

   

  Die samenwerking vindt al plaats, in een gezamenlijke oproep vanuit de industrie aan het kabinet, in een advies van de Raad van Cultuur, in initiatieven van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken. Maar er is meer beweging. Een groep van 16 CEO’s van toonaangevende mediabedrijven is bereid gebleken een eerste concept voor een industriebrede agenda vorm te geven. Deze agenda wordt nu opgesteld en uitgewerkt. Het doel is te komen tot een door de industrie gedragen agenda, waarmee de sector aan een brede groep stakeholders presenteert hoe zij de toekomst van het Nederlandse medialandschap ziet.

   

  Deze website bundelt diverse initiatieven en biedt informatie over:

  • De op 31 augustus ingediende Regiodeal die door een groot aantal partijen (waaronder de provincies Utrecht en Noord-Holland, gemeente Hilversum, diverse kennisinstellingen en bedrijven) wordt ondersteund. Er is een ambitieus programma neergelegd van 35 miljoen euro voor de komende vier jaar.
  • De industrietafel, een groep van 16 CEO’s van toonaangevende mediabedrijven die werken aan een eerste concept voor een industriebrede agenda.
  • De brief aan de informateur van medio 2017, inclusief ondertekenaars, waarin een groot aantal maatregelen worden voorgesteld om de Nederlandse media-industrie te versterken.
  • Media Park 2030, het omvormen van het Media Park naar een campus-achtige omgeving. Onderdeel van een goed vestigingsklimaat is een bruisende omgeving waar de industrie zich kan blijven ontwikkelen en toekomstig talent zich op haar plek voelt. Eén van de belangrijke locaties hiervoor is het Media Park in Hilversum.

  Voor informatie over de voortgang, neem contact op via het projectbureau.